Van den Berg Projectmanagement
Home
Concreet advies en projectmanagement

Van den Berg Projectmanagement adviseert en ondersteunt u bij bouwprojecten. Het dienstenpakket omvat oplossingen voor de professionele en particuliere markt.

Bouwadvies voor nieuwbouw of verbouwing

Bij de overwegingen tot nieuwbouw en/of verbouwing komen een groot aantal vragen op u (uw organisatie) af. Het kan zijn dat u vanuit uw huidige functie of activiteit niet de gedetailleerde kennis heeft om de vraagstukken te structureren en invulling te geven.

Herkent u de volgende vraagstukken:

Bouwadvies voor nieuwbouw of verbouwing

 • Is het plan haalbaar, zijn de ideeën reëel???
 • Hoe wordt een Programma Van Eisen (PVE) opgesteld?
 • Hoe worden bestektekeningen gerealiseerd?
 • Hoe selecteren wij de juiste aannemers/architecten?
 • Hoe zit het bouwproces in elkaar?
  en hoe worden bouw documenten, zoals bestek, contracten, aangeleverd?
 • Hoe worden realistische budgetten vastgesteld?
 • Wat zijn gebruikelijke verdeelsleutels/kostenposten in de bouw?
 • Met welke regelgeving van de gemeenten, provincies en overheid dient erbij de bouw rekening gehouden te worden?
 • Van welke subsidieregelingen kan er gebruik gemaakt worden?
 • Hoe kunnen er door standaardisering en structurering kosten bespaard worden?

De onderwerpen hierboven zijn een selectie van de vragen waar u voor komt te staan. Vanuit een jarenlange ervaring kan Van den Berg Projectmanagement u helpen met solide advies, en een gestructureerd plan voor de realisatie van uw bouwproject.

Projectmanagement voor de bouw

Projectmanagement voor de bouw. Opstellen van PVE.

Uw bouwproject gaat van start, het PVE en de beschrijvingen uit het plan worden gebruikt voor het maken van een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp zal getoetst en bijgesteld worden en na goedkeuring overgaan in een definitief ontwerp. De door u geselecteerde aannemer is aansluitend verantwoordelijk voor de realisatie en mogelijk ook voor een deel van de voorafgaande bouwactiviteiten.

Bij nieuwbouw en verbouwing vergt dit bovenvermelde proces, in de praktijk, vaak intensieve procescoördinatie, aansturing en structurering. Het vastleggen van de uitgangspunten en uitwerken van de benodigde gegevens zijn ter voorbereiding op de realisatiefase van cruciaal belang. Hierbij is het essentieel dat ook de uitgaven nauwkeurig bewaakt worden.

Voor Van den Berg is projectmanagement dagelijks werk. Wij zorgen ervoor dat u zich kunt blijven concentreren op uw eigen activiteiten. Wij managen het bouwproces, coördineren de communicatie tussen de betrokken partijen en lossen veel onderhanden bouwgerelateerdevraagstukken voor u op. Tevens bewaken wij de budgetten. Wij informeren u regelmatig middels overzichtelijke en bondige rapportages en zorgen ervoor dat u niet voor verassingen komt te staan.

Duurzame en milieuverantwoorde bouw

Duurzame en millieuverantwoorde bouw. Advies engergiezuinig bouwen.De aandacht die wordt besteed aan het beperken van de invloed van het bouwen op het milieu krijgt steeds meer aandacht. Energiezuinig ontwerpen, het gebruik van minder - of het hergebruik - van bouw materialen en het verbeteren van het binnenklimaat, zijn onderwerpen die samenhangen met duurzaam bouwen. Van den Berg Projectmanagement informeert u over gezond en milieuverantwoord bouwen en verbouwen. U kunt hierbij denken aan advies op het gebied van ruimtegebruik, ecologisch bouwen, onderhoudsarme bouwmaterialen en maatregelen voor energie- en waterbesparing.

 
Click on the slide!

Projectmanagement voor de bouw

Projectmanagement

Met projectmanagement van Van den Berg kunt u zich blijven concentreren op uw dagelijkse activiteiten.

Meer...
Click on the slide!

Duurzaam - milieuverantwoord bouwen

Duurzaam bouwen

Advies op het gebied van ruimtegebruik, energie, ventilatie, bouwmaterialen en water.

Meer...
Click on the slide!

Bouwadvies

Bouwadvies

In het Programma van Eisen is nauwkeurig omschreven wat er van de te realiseren faciliteit(en) wordt verwacht.

Meer...
Frontpage Slideshow (version 1.7.2) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Van den Berg Projectmanagement B.V. | Neptunushof 15 | 3951 ES Maarn | T 0343 - 44 41 87 | F 0343 - 44 33 56 | E-mail info@vandenbergprojecten.nl
Copyright © 2013 Van den Berg Projectmanagement B.V. - Design www.emogy.nl